ی" />

Contact & Comments

photography

Biography

Architecture&designer

Films

Press

Graphic

Home

Meta Arts

Music

| More

Iranian Traditional Music موسیقی سنتی ایرانی

Music

golestan sadi dastgaahe mahour avaze tork poem hafez monajat sanai tar shahnazi.mp3
اواز عطا ... امیدوار گلستان سعدی دستگاه ماهور اواز ترک شعر حافظ

tar shahnazi avaz omidvar monagat TT.mp3
مناجات , شعر از صناعی تار استاد حاج علی اکبر خان شهنازی اواز عطا ... امیدوار در مایه اصفهان

ATA AVAZ TAR Azad MAHOR A BOATA
اواز عطا امیدوار تار استاد داوود ازاد دستگاه ماهور---اواز ابو عطا

avaze ataollah omidvar setare ostad saide hormozi homayon dar kelase ostad solymane.mp3

سه تار استاد سعید میرزا هرمزی اواز عطا امیدوار دستگاه همایون در کلاس درس استاد سلیمان خان امیر قاسمی 1353

AVAZE ATAOLLAH OMIDVAR TAR OSTAD BiG GHE KhANY DAF OSTAD FARNAM DAR HEFZ VA eSHAE TV1353.mp3
تار استاد بیگچه خانی دف استاد حاج محمود فرنام ضبط در حفظ و اشاعه موسیقی ملی ایران رادیو تلویزیون ایران 1353

AZAN

اذان عطا ... امیدوار درامد همایون در دستگاه همایون

farfangfar> atf talae kyaie nejad.mp3
تار داریوش طلایی -نی کیایی نژاد -ضرب استاد فرهنگ فر-اواز عطا امیدوار در منزل استاد فرهنگ فر به یاد استاد مرحوم قلامحسین بیگجه خانی

ostad hormozi ata.mp3
<سه تار استاد سعید میرزا هرمزی اواز عطا امیدوار دستگاه سه گاه

setar Ardelan avaz ata neva aboata.wav1.mp3
سه تار استاد هوشنگ امیر اردلان اواز عطا امیدوار نوا - ابو عطا هدیه استاد امیر اردلان به عطا امیدوار

Avaz tork Setar va Avaz Ata Omidvar اواز ترک -سه تار و اواز عطا امیدوارinterviews and speech
سخنرانی و مصاحبه با دکتر عطا ... امیدوار

interview wit